• Ik wist niet dat ik gewoon

    in het ziekenhuis terecht kon
  • Dankzij een ooglidcorrectie

    zie ik er weer fris en energiek uit

Verzekerd of niet verzekerd

De meeste plastische (cosmetische) chirurgie valt onder de ‘niet-verzekerde zorg’. Dat zijn behandelingen zonder medische noodzaak waarvoor u zelf de kosten betaalt. Er is geen sprake van vergoeding.  

Soms is het van te voren niet duidelijk of de behandeling wordt vergoed of dat u de behandeling zelf moet betalen. In sommige gevallen vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten (gedeeltelijk) wél. Dat is afhankelijk van de indicatie, het type behandeling en hoe u aanvullend verzekerd bent.

Een borstverkleining en bovenooglidcorrectie bijvoorbeeld wordt vergoed op het moment dat er een medische indicatie voor is en u bent afdoende aanvullend verzekerd. Een onderooglidcorrectie wordt nóóit vergoed door de zorgverzekeraar omdat deze indicatie altijd puur esthetisch is.

Voor sommige behandelingen moet u vooraf een machtiging of toestemming aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Door een machtiging of toestemming af te geven, gaat uw zorgverzekeraar akkoord met vergoeding van uw behandeling.

Ja, als u de behandeling zelf betaalt en wij geen machtiging aanvragen. Ziet u na het eerste consult van behandeling af dan blijft het eerste consult vrijblijvend en kosteloos.

Nee, in geval van een machtigingsaanvraag. Als uw arts een machtigingsaanvraag indient bij uw zorgverzekeraar komt het consult ten laste van uw basisverzekering en kan dit ten koste gaan van uw eigen risico. Ook als u achteraf toch de ingreep zelf dient te betalen omdat de machtiging is afgewezen. Dit geldt ook als u zelf van de behandeling afziet.

Een machtiging is een aanvraag die een arts doet bij uw zorgverzekeraar om een bepaalde zorgactiviteit uit te mogen voeren. Het gaat daarbij om de vraag of de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. De verzekeraar zal daarbij beoordelen of er volgens de polisvoorwaarden aanspraak op vergoeding bestaat en zal ook beoordelen of de behandeling wel medisch noodzakelijk is. Zodra er een goedkeuring gegeven wordt door uw zorgverzekeraar kunt u verder behandeld worden en heeft u de garantie dat de zorgactiviteit (afhankelijk van uw aanvullende verzekering) geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

Indien uw zorgverzekeraar de machtiging niet goedkeurt, maar u de behandeling toch wenst, dan betaalt u de totale kosten van de behandeling zelf.

Dit zijn tarieven die worden vastgesteld door de instelling of medisch specialist. De passantentarieven gelden voor de behandelingen in het B-segment waar de instelling of medisch specialist geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. Een passantentarief is een maximumtarief voor de instelling of medisch specialist. Het passantentarief wordt in rekening gebracht bij u op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling. U dient de rekening in bij uw zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar vergoedt de gehele of een gedeelte van de rekening (afhankelijk van uw polis).

Kijk hier voor de passantentarieven van VieCuri

Tijdens het eerste consult bespreekt de arts met u of het aanvragen van een machtiging zinvol is. Wij vragen de machtiging graag voor u aan en hebben daarvoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Keurt uw zorgverzekeraar de aanvraag goed dan plannen wij uw behandeling in.

Wijst uw zorgverzekeraar de aanvraag af dan overleggen wij met u of u de behandeling wilt doorzetten voor eigen rekening.

Let op:  informeer altijd van te voren bij uw zorgverzekering of het zinvol is een machtigingsaanvraag in te dienen. U voorkomt extra kosten die ten laste komen van uw eigen risico. 

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat u zelf moet betalen voor bepaalde medische kosten. In 2019 moet u de eerste € 385 aan medische kosten zelf betalen.

Let op:  informeer altijd van te voren bij uw zorgverzekering of het zinvol is een machtigingsaanvraag in te dienen. U voorkomt extra kosten die ten laste komen van uw eigen risico. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars gelijk.

Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt.

Jazeker, u krijgt een offerte van de behandeling welke u samen met uw plastisch chirurg besproken heeft. Zo weet u van te voren precies waar u aan toe bent.

U ontvangt voor de behandeling een factuur. Wij verzoeken u deze 1 week voor de geplande behandeldatum te betalen. Voor behandelingen omtrent botox en fillers die plaats vinden op de polikliniek kunt u na de behandeling per pin betalen.