• De brede kennis over cosmetische zorg

    gebruiken we voor een advies op maat

Plastisch chirurg wordt je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!

12 juni 2018

Onze plastisch chirurgen zijn lid van de NVPC. Dr. Andrjez Piatkowski is tevens bestuurslid. Voor ons is dit vanzelfsprekend, maar waarom is dit nu zo belangrijk voor jou?

NVPC

De NVPC staat voor vakmanschap, kwaliteit en veiligheid. Ieder lid volgt de richtlijnen en gedragscodes die zijn afgesproken zoals de leidraad voor plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken. Een strenge norm voor een patientveilige omgeving waar patienten door goed geschoolde en bekwame plastisch chirurgen worden behandeld. De norm is een kwaliteitsgarantie voor patienten als zij voor een erkende plastisch chirurg kiezen.

Opleiding

Plastisch chirurg wordt je niet zomaar. Een opleiding tot plastisch chirurg duurt minimaal 12 jaar. Na de 6-jarige universitaire opleiding tot arts en na het artsexamen volgen nog 6 jaren waarin een arts zich zal specialiseren tot plastisch chirurg: 2 jaar in de algemene chirurgie en daarna 4 jaar in de plastische chirurgie.

Plastisch chirurg, een beschermde titel

Wettelijk mag iedere arts cosmetische ingrepen doen, ook als hij daar niet voor is opgeleid. Ben dus kritisch en kies voor een erkend specialist. 'Plastisch chirurg" is een beschermde titel en alleen plastisch chirurgen mogen zich aansluiten bij de NVPC. Is hij of zij lid, dan zal er gewerkt worden volgend de leidraad die de NVPC heeft opgesteld voor plastische en cosmetische chirurgie.

Kwaliteitseisen

Iedere plastisch chirurg die lid is van de NVPC voldoet aan strenge kwaliteitseisen. De commissie kwaliteit van de NVPC ziet hierop toe zal iedere 5 jaar de leden controleren en visiteren. Er wordt dan gekeken naar bijvoorbeeld de praktijkvoering maar ook nascholing.

Twee initiatieven van de NVPC lichten we hieronder toe:

  • Borstimplantaten registratie

De NVPC heeft het initiatief genomen voor de een registratiesysteem van borstimplantaten, de DBIR. Dit is een unieke kwaliteitsregistratie, die naast de kwaliteit en uitkomsten van de operatie, óók de kwaliteit en traceerbaarheid van implantaten analyseert. Door deze registratie wordt de kwaliteit van zorg voor vrouwen gemonitord, kunnen we monitoren of borstimplantaten veilig zijn of gerelateerd zijn aan klachten én kunnen we zonodig vrouwen direct benaderen bij niet goed functionerende protheses. Voor NVPC-leden is de registratie verplicht.

  • Injectables

De NVPC heeft richtlijnen opgesteld voor injectables, zoals botuline toxine (botox®) en fillers. Door deze strenge regels ben je beter beschermd. Dus laat je niet leiden door een aantrekkelijke aanbieding en kies altijd voor de kwaliteit van een plastisch chirurg!