• Ik wist niet dat ik gewoon

    in het ziekenhuis terecht kon

Risico's & complicaties

Zoals bij elke ingreep is er bij een buikwandcorrectie kans op een bloeding, infectie of een gestoorde wondgenezing. Dit is meestal niet ernstig en goed te verhelpen.

Bij een buikwandcorrectie ontstaat onder de buik een gevoelloze plek. Dat is tijdelijk. Het gevoel komt op deze plek op den duur weer terug.

Een complicatie die na een buikwandcorrectie later kan onstaan is dat er wat overtollige huid aanwezig is bij de heupen. Meestal trekt dit na verloop van tijd weg. Soms is het nodig om deze zogenoemde 'dog ears' onder plaatselijke verdoving te verwijderen.