• Ik voel me mooier

    en dat straal ik weer uit

Nabehandeling & herstel facelift

Na de ingreep zit er een licht drukkend verband om uw gezicht. Dit om zwelling en blauw worden tegen te gaan.  Afhankelijk van het type facelift blijft er een dunne drain achter dat ophoping van wondvocht en bloed tegengaat. Het verband en een eventuele drain verwijderen we na 1 tot 2 dagen. 

Uw oogleden kunnen gezwollen zijn. Een koelbril gaat de zwelling tegen. 

Meestal verblijft u één nacht in het ziekenhuis bij een MACS-lift, halslift en facelift. Als u zich goed voelt en de chirurg heeft de nacontrole gedaan mag u weer naar huis. Een S-lift is een veel minder intensieve behandeling en gebeurt vaak onder lokale verdoving. Hier kunt u dezelfde dag nog naar huis. Laat u bij alle ingrepen door iemand ophalen en thuisbrengen. 

Hoe verloopt het herstel?

Doe het in de eerste week rustig aan. Koel thuis regelmatig. De eerste twee weken is uw gezicht nog gezwollen en blauw. De zwelling verdwijnt na 1 tot 2 weken. Na zes tot twaalf weken zijn de littekens veel lichter van kleur en ziet u het eerste subtiele resultaat.

De littekens zijn op het eerste oog onzichtbaar. Ook tijdens uw herstel en genezing. Ze vallen precies in de haarlijn en in de natuurlijke plooien van uw huid.